SANORA SHIP SERVICE OÜ osutab laevakere erinevate osade kahjustuste hindamise- ja parandamise ning asjakohase dokumentatsiooni väljastamise teenuseid. 

Meie ettevõte väärtustab kvaliteetseid tooteid ja kliendi vajadustest sõltuvat lähenemist, lähtudes nendest põhimõtetest ka klientidele teenuse osutamisel. Ettevõtte eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset tehnilist dokumentatsiooni ja optimaalseid remonditehnoloogilisi lahendusi võimalikult aja- ja keskkonnasäästlikult.

Ettevõtte peamiseks eesmärgiks on vastastikune kasulik koostöö klientide, töötajate ning järelevalve- ja kontrollasutuste esindajate vahel. Teiseks ettevõttele oluliseks eesmärgiks on äritegevuse tulemuslikkuse pidev kasvatamine.

Nii nagu ettevõte arvestab iga töötajaga, järgib SANORA SHIP SERVICE OÜ töötaja kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001 põhimõtteid: tegutseb igapäevaselt oma arengu nimel, hindab oma töö eesmärke ning mõistab ja juhendab klienti. Kuna kõikides töö etappides tegutsevad ainult kvalifitseeritud töötajaid, tagab SANORA SHIP SERVICE OÜ tehtud tööde kvaliteedi iga töötaja isiklik vastutus.

Edukat koostööd soovides

Andrei Mironov Direktor