• Connector.

    3D tõuke- ja laeva analüüs

  • Connector.

    Avamere ja insener-tehnilised ehitiste rajamine lõplike elementide meetodi abil (Finite Element Method, FEM)

  • Connector.

    Konstruktsioonitugevuse arvutamine vastavalt IACS-i (International Association of Classification Societies) tingimustele ja järgunõuetele