• Connector.

    Klassifikatsiooniühingute nõuetele vastavate dokumentide ettevalmistus

  • Connector.

    Soovituslike parandustööde kavandite koostamine ja kaaluarvestus

  • Connector.

    Konstruktsioonitugevuse arvutamine vastavalt IACS-i (International Association of Classification Societies) tingimustele ja järgunõuetele