Meie ettevõte osutab teenusi, mis on seotud laevakere struktuuride hindamise- ja parandamisega, sealhulgas ka asjakohase dokumentatsiooni väljastamisega.

Meie eesmärk – pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteedi tehnilise dokumentatsiooni kindla aja jooksul, sealhulgas optimaalseid remonditehnoloogilisi lahendusi.

Oleme rakendanud vastastikku kasuliku koostöö põhimõtteid kõikide huvitatud osapoolte vahel, nagu: kliendid, meie töötajad, järelevalve- ja kontrollorganisatsioonide esindajad.

Kasutame oma äri kõikides valdkondades ainult kvalifitseeritud töötajaid. Iga tööjõudu. Isiklik vastutus oma töö eest on selle töö kvaliteedi peamine kriteerium.

Kõik meie ettevõtte töötajad jagavad kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtteid, igapäevaselt teevad tööd selle arenemise nimel, mõistavad oma töö eesmärke, näevad ja juhivad saadud toodet. Kvaliteedijuhtimissüsteem toimib, arvestades iga töötaja hinnanguid.

Ettevõte tulemuslikkuse pidev parandamine on meie äritegevuse
peamine põhimõte.

Väliste nõuete täitmine, rahvusvahelisel standardil ISO 9001 põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine ja edasiarendaus aitab meid pakkuda kõrgema kvaliteediga teenuseid ja meie klientidel olema kindel selles, et nad õigesti otsustasid valida meie ettevõte usaldusväärse teenusepakkujana.

Andrei Mironov
Direktor